Lekcja organizacyjna - konspekt lekcji wszyscy nauczyciele powinni być nauczycielami technologii informacyjnej i komunikacyjnej w takim samym sensie, w jakim są nauczycielami czytania, pisania i rachowania

 
Klasa: Gimnazjum - III etap (kontynuacja)
Zagadnienie:

wprowadzenie do tematyki, wymagania wynikające ze specyfiki przedmiotu, regulaminy, moje wymagania

Temat: Lekcja informacyjna
Temat lekcji poprzedniej:
Temat lekcji następnej: Sprawdzian opanowania wiedzy ze szkoły podstawowej
Czas trwania: 1 godz.
Co uczeń powinien wiedzieć:
  znać pojęcia
  posiadać umiejętności
Cel lekcji:
  poznawczy:

zapoznanie uczniów z wymaganiami specyfiki przedmiotu, regulaminami obowiązującymi w pracowni, moje wymagania i oczekiwania

  kształcący:

  wychowawczy:

Metody nauczania:

wykład połączony z prezentacją komputerową wykonaną za pomocą Power Pointa

Formy organizacyjne:

komputer, segregator z regulaminami i ćwiczeniami, programy NetMeeting, Power Point,

Plan lekcji:
  1. część organizacyjna
  2. podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji
  3. podanie nowego materiału
  4. zakończenie

Mój komentarz: Do tego tematu przygotowałem plik Pierwsza lekcja i prezentację na pierwszą lekcję informatyki