Ćwiczenia z SO
Ćwiczenia z Worda
Ćwiczenia z Excela
Ćwiczenia z Acessa
Ćwiczenia z PPointa
Ćwiczenia z WWW

Ćwiczenie 8 (word) - korespondencja seryjna, bazy danych

1. Otwórz dokument LIST i przeprowadź w nim następujące zmiany:

  • usuń wszystkie pola adresowe, pole daty, pole identyfikatora dokumentu,

  • zmień format czcionki na 11 pkt.

2. Otwórz dokument FIRMOWY i do pola tekstowego wstaw poprawioną treść dokumentu. Sprawdź czy w ramce jest zachowany styl treść – jeśli nie przywróć go. Tak postały plik zapisz jako KOMPOFER. Pamiętaj, że nowy dokument musi być poddawany modyfikacjom.

3. Zamknij niepotrzebny już pliki LIST i FIRMOWY – nie zachowuj żadnych zmian w nich.

4. Wykorzystując kreatora korespondencji seryjnej (Narzędzia/Korespondencja seryjna stwórz bazę danych Klient1, w katalogu WORD, zawierającą następujące informacje o klientach firmy:

klient, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, stan, nr sprawy, nr klienta, data ostatniej wysłanej korespondencji, data ostatniej otrzymanej korespondencji, stan rozliczenia.

5. Dołącz nazwy pól składające się na pełny adres klienta do dokumentu Kompofer w przeznaczone na nie miejsca wykorzystując stworzoną bazę danych (nie zapomnij sprawdzić czy jest zachowany właściwy styl akapitu); ponadto wstaw aktualną datę, a także dotychczasowy zwrot grzecznościowy zastąp zwrotem DRODZY PAŃSTWO i do odpowiedniego pola wstaw identyfikator dokumentu, jako element bazy danych.

6. Rekordy bazy danych Klient1 wypełnij poniższymi informacjami:

ApsiCo; ul. Baśniowa 4; 01-005; Warszawa; Arch 2001/45; Q00198/94; 22.06.2001; 01.06.2001; 980;
X2000 Co.; Lincoln Avenue; C 57845; Los Angeles; California; USA; Arch 2001/43; 93-00125; 15.08.2001; 12.09.2001; -750;
ATI S. A.; ul. Praktycznej Pani 44; 03-754; Warszawa; M000134; BD54323; 20.10.2001; 10.09.2001; 2200;
Merland Polska S. A.; ul. Powstańców Śląskich 21; 87-800; Włocławek; M123004; 4-97-00012; 04.04.2002; 15.05.2002; 0;
Mercury sp. z o. o.; ul. Mrągowiusza 36; 10-950; Olsztyn; Arch2300541; NWD-12-45/02; 05.03.2002; 07.05.2002; 0
.

7. Korzystając z kreatora zapytań utwórz korespondencję seryjną dla klientów, od których otrzymano korespondencję w 2002 roku i zapisz ją jako Seryjna, w katalogu WORD, nie zapisując żadnych zmian w pliku Kompofer.

[ artykuły ] [ linki ] [ strefa pobrań ] [ księga gości ] [ pytania ] [ co nowego ] [ mapa stron ]

Andrzej Giziński, Copyright© 2001 by Angraplay, Wszelkie prawa zastrzeżone
Poprawione:
05/11/08 09:00:40 +0100.